Boeljensen ApS – Carporte Stålbyg og Komponenter

Regler for opførelse af carport

Nedenfor anført de vigtigste regler for opførelse af carporte på privat grund.

Lette bygninger herunder carporte og redskabsrum under 35 m2 skal som udgangspunkt ikke anmeldes til kommunen, samme konstruktioner imellem 35 og 50 m2 skal anmeldes.

Der må godt bygges direkte i skel såfremt det samlede byggeri ikke overstiger 50 m2, og det samlede byggeri i skel ikke overstiger 12 meter. Vinduer og døre i skel er ikke tilladt.

2,5 meter fra skel må din carport ikke overstige 2,5 meter i højden

Vi hjælper dig gerne med kommunikation og papirarbejde til din kommune.